KUJ museiförening
- det udda spåret i den lilla staden
Välkommen till KUJmf
Aktuellt hos KUJmf!
Föreningen - KUJmf
Förebilden - KURJ
KUJmf:s fordon
Insamlingen
Försäljning
Filmen
Bilder
Länkar

KUJ lok nr 7 PATRIC REUTERSWÄRD

KUJ 7 Patric Reuterswärd i Köping 2000. Foto: Lotta Yngve

KURJ:s sjunde lok fick namnet Patric Reuterswärd och tillverkades hos Nydqvist & Holm i Trollhättan 1894.
Foto: Lotta Yngve.

Loket drog både malm- och persontåg men såldes 1958 till järnverket i Kolsva, som använde det på bispåret från järnverket till Guttsta på KURJ.

KUJ 7 Patric Reuterswärd i Köping 1950

SJ lokomotor Z4tu 316

SJ Z4tu 316 i Köping. Foto: Anders Nordebring

1952 övertogs banan av Statens Järnvägar och samma år tillverkades denna lokomotor, som nio år senare byggdes om från 891 till 1093 mm spårvidd och sattes in på f.d. KURJ som ett led i moderniseringen av banan. Ombyggnaden medförde också att dess littera ändrades från Z4p till Z4tu.
Foto: Anders Nordebring.

Lokomotorn drog godståg längs banan tills den 1966 såldes till Riddarhytte AB, som övertog godstrafiken från Riddarhyttan till Krampen från SJ och i egen regi drev den ett par år innan denna sista del av banan lades ned. Faktiskt blev det härigenom denna lokomotor som drog de sista tågen på f.d. KURJ.

Från Riddarhyttan kom lokomotorn till Nordmark–Klarälvens Järnvägar, där den efter återombyggnad till 891 mm spårvidd blev nr 4. Sedan den kommit till KUJmf ändrade lokomotorn 2009 hos Grängesbergsbanornas järnvägsmuseum för tredje gången spårvidd (nu tillbaka till 1093 mm) och återfördes till det utförande den haft som Z4tu 316 innan den året därpå återkom till Köping.

KUJ personvagn BC 9

KUJ personvagn BC 9 vid återkomsten till Köping från Järnvägsmuseum 1969.

Personvagnen BC 9 byggdes 1872 av järnvägens egen verkstad i Köping. Vid leveransen hade den utom tredje klass också en postavdelning, som sedermera ersatts av en andraklasskupé. Foto: Bernt R Jansson

Nummer 9 slopades 1944. Från det dåvarande Järnvägsmuseum i Tomteboda, dit den överlämnats, återkom den 1969 till Köping.

KUJ personvagn BC1 10

KUJ personvagn BC1 10 i Köping 2000. Framför vagnen Uttersbergar'ns redaktör Bernt R Jansson i stinsuniform. Foto: Lotta Yngve

Liksom nr 9 har också BC1 10 ingångar från sidan direkt till kupéerna, men något modernare som den är – byggd av Atlas 1875 – har den icke långbalkar av trä utan av järn. Foto: Lotta Yngve

Vagnen levererades som andraklassvagn men fick 1914 en kupé ändrad till tredje klass.

 

ÅTER TILL SIDANS BÖRJAN

Välkommen till KUJmf